SAQINA
Shoqata e Pellumbave Rotullues te Kosoves

Home

        MIRE SE VINI
   
   SHOQATA SAQINA
           KOSOVA DYNEK 

     

     
Gara te Asllan Tahiri  kaloi me Sukses:
  Allagj 58 Metra dhe Maver 51   Metra.Urime 

                                                                                      Prishtine since 1986
                                                                                        tel 01628979668