SAQINA
Shoqata e Pellumbave Rotullues te Kosoves

Home

MIRE SE VINI
  
        SHOQATA SAQINA
              KOSOVA DYNEK 

     

     Gara te Ali Sinani me 08.04.17 kaloi me sukses.
Qinivir 87  dhe Lladik 63 Metra.Urime nga Shoqata Saqina


 .

                                                                                                      Prishtine since 1986
                                                                                                                          tel 01628979668