SAQINA
Shoqata e Pellumbave Rotullues te Kosoves

Home

        MIRE SE VINI
   
   SHOQATA SAQINA
           KOSOVA DYNEK 

     

     
 Gara te kultivuesi Isak Alija ne Bremen kaloi me Sukses Mavlipark 55 Metra.Urime nga Shoqata Saqina

                                                                                      Prishtine since 1986
                                                                                        tel 01628979668