Home

        MIRE SE VINI
   
   SHOQATA SIALIPARKA
           KOSOVA DYNEK 

 

     

    Gara te Faton Osmani kaloj me Sukses Kumer 66 dhe Kumer 52 Metra.Urime
               Prishtine since 1986
TEL : 01628979668